Price List

All prices quoted below are correct as of January 2019 and are excluding VAT. We accept payment by cash, cheque, card payment (via phone) and NFSCO.

If you would be interested in setting up a monthly account with us directly, please contact us to apply.

Douglas Brothers account clients can request statements showing all bovine tag numbers as well as the convenience of paying monthly rather than every collection. There are no additional charges for this service.

Mae'r holl brisiau a ddyfynnir isod yn gywir ar lonawr 2019 ac yn eithrio TAW. Rydym yn derbyn taliadau drwy arian parod, siec, taliad cerdyn (dros y ffôn), a NFSCO.

Os oes genych diddordeb mewn sefydlu cyfrif misol efo ni'n uniongyrchol neu hoffech mwy o wybodaeth am hyn cysylltwch â ni I gwneud cais.

Gall cwsmeriaid cyfrif Brodyr Douglas ofyn am ddatganiadau sy'n dangos holl rifau tagiau gwartheg yn ogystal â chyfleustra talu'n fisol yn hytrach na phob casgliad. Nid oes unrhyw gostau ychwanegol ar gyfer y gwasanaeth hwn. 

 

 Collected
Bovines
Bovine TSE sampled 48+ (4 years+) £111.25
Bovine 24-48 months (2-4 years) £105.00 
Bovine 13-23 months (1-2 years) £74.00
Bovine 7-12 months £61.00
Bovine 4-6 months £38.75
Bovine 2-3 months £15.75
Bovine 0-1 months £7.25
Sheep
Sheep over 12 months £18.50 (each)
Sheep over 12 months (3 or more) £12.00 (each)
Lambs 2-12 months £17.00 (each)
Lambs 0-1 months £10.00 (each)
Bag of lambs (Feed sack 25kg) £15.00
Goats
Goats over 12 months £37.50
Goats 2-12 months £32.50
Goats 0-1 months £17.00
Bag of goats (Feed sack 25kg) £15.00
Pigs
Over 150kg (Breeding) £75.00
30-150kg (Finishing / Fattening) £65.00
7-30kg (Growers / Weaners) £40.00
0-7kg (Piglets / Suckling) £20.00
Bag of piglets / suckling (Feed sack 25kg) £15.00
Camelids
Alpaca £75.00
Llama under 12 months £55.00
Lama over 12 months £80.00
Deer
Deer over 12 months £85.00
Deer under 12 months £60.00
Horses
Over 14.2hh £220.00
Under 14.2hh £190.00
Foals 2-12 months (Horse or pony) £120.00
Foals 0-1 months (Newborn) £70.00
Other
Donkeys £165.00
Bovine home kill (47 months down) £60.00
Bag of poultry (Feed sack 25kg) £10.00
DOLAV / Dump / Skips CALL 
Sacked weighed at yard £0.45

Douglas Brother Ltd.
Factory Yard
Cwmann
Lampeter
SA48 8ES

Company No: 03316595
VAT No: 667188882

Office Hours:
Mon-Sat 8am-5pm

01570 422310
office@douglasbros.uk